งานคู่ www.slide.com

posted on 27 May 2012 11:43 by thitimawichiansano
 
 

วิธีสร้างภาพสไลด์โชว์ www.slide.com

www.slide.com คืออะไร

  http://www.slide.com  เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับการนำรูปภาพ มาสร้างเป็น Slide Shows โดยเมื่อทำการสร้าง Slide Shows เสร็จเรียบร้อยแล้ว เราสามารถก็อปปี้โค้ดที่ได้จากการสร้าง มาใส่ลงในเว็บบล็อกหรือวางลงในเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้น อีกทั้งใน www.slide.com รับการจัดการที่สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ ฯลฯ รวมถึงรูปแบบการนำเสนอ Slide Shows ที่มากมายและสวยงาม เหมาะแก่การนำไปใช้เพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับเว็บบล็อก หรือในเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดี

 การเข้าเว็บไซต์ www.slide.com ทำได้อย่างไร ?

การเข้าใช้ระบบ Slide Shows สามารถเข้าใช้ได้โดยการพิมพ์ URL หรือชื่อเว็บไซต์ ใน Browser เช่น Internet Explorer หรือ Mozilla Firefox เป็นต้น ซึ่งขั้นตอนมีดังนี้

1. เริ่มแรกให้เปิด Browser ขึ้นมา ในที่นี้ผมใช้ Internet Explorer ในการใช้งาน

2. พิมพ์ URL หรือชื่อเว็บไซต์ ในที่นี้คือ http://www.slide.com ลงไปในช่อง Address แล้วกดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์ หรือคลิกปุ่ม “Go” ในหน้า Browser

3. ท่านก็จะเข้ามายังเว็บไซต์ www.slide.com ทันที

ขั้นตอนการลงทะเบียน (Sign Up) เพื่อใช้งาน

การเข้าใช้ระบบ Slide Shows ผู้ใช้จําเป็นต้องลงทะเบียนในระบบเสียก่อน จึงจะสามารถเข้าใช้งานได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เริ่มแรกให้เข้าไปยังเว็บ http://www.slide.com

2. คลิกที่ลิงก์ ภาษาไทยเพื่อเลือกภาษาของการแสดงผล

3. คลิกที่ลิงก์ “Sign Up” เพื่อลงทะเบียนใช้งาน

4. ต่อไปให้ท่านกรอกอีเมล์ของท่านลงในช่อง อีเมล์

5. และใส่รหัสผ่านในช่อง รหัสผ่าน (ตั้งขึ้นใหม่)

6. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “Sign Up” เพื่อยืนยันการลงทะเบียนการใช้งาน

7. ท่านก็จะสามารถเข้าใช้งาน Slide Shows ใน www.slide.com

 ขั้นตอนการสร้าง Slide Show และกำหนดรูปแบบในการนำเสนอ

การทํา Slide Shows ใน www.slide.com มีขั้นตอนดังนี้

1. เมื่อทําการ Login เข้าในระบบเรียบร้อยแล้ว จะแสดงดังรูป

2. ให้คลิกลิงก์ที่ชื่อ “Click here” เพื่อเริ่มสร้าง Slide Shows

3. ก็จะเข้ามายังหน้า “1. สร้างการแสดงภาพสไลด์

4. ให้คลิกที่ปุ่ม “Browse” เพื่อเลือกรูปภาพที่จะสร้าง Slide Shows

5. จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมา ให้ท่านเลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของท่าน โดยการเลือกทีละภาพหรือครั้งละหลาย ๆ ภาพก็ได้

6. เมื่อเลือกรูปภาพที่ต้องการเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “Open”

7. โปรแกรมจะทำการโหลดรูปภาพมาไว้ในเว็บไซต์

8. รูปภาพที่เลือกจะเข้ามาแสดง ดังรูป

9. ให้ทำการเลือกรูปแบบของคำบรรยายภาพตามความต้องการ

10. ให้คลิกที่ปุ่ม รูปแบบแล้วเลือกรูปแบบการนำเสนอที่ต้องการ

11. เลือกความเร็วในการนำเสนอ

12. ให้คลิกที่ปุ่ม หลากหลาย skin” แล้วเลือกรูปแบบของเฟรม

13. ให้คลิกที่ปุ่ม หลากหลายรูปภาพบรรยากาศแล้วเลือกรูปแบบการนำเสนอที่ต้องการ (ไม่เลือกก็ได้)

14. ให้คลิกที่ปุ่ม เพลงแล้วเลือกเพลงที่ต้องการใส่ (ไม่เลือกก็ได้)

15. ให้คลิกที่ปุ่ม ฉากหลังแล้วคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมเลือกสีที่ต้องการ (ไม่เลือกก็ได้)

16. ให้คลิกที่ปุ่ม เอ็ฟเฟคทแล้วเลือกรูปแบบที่ต้องการ (ไม่เลือกก็ได้)

17. ให้คลิกที่ปุ่ม ขนาดแล้วเลือกขาดการนำเสนอที่ต้องการ หรือตั้งค่าของขนาดโดยตั้งที่ ดัดแปลงขนาดเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม อัพเดท

18. ให้คลิกที่ปุ่ม ส่วนตัวเพื่อเลือกว่าจะอนุญาตให้ใครสามารถเข้าดูได้บ้าง โดยปกติแล้วจะตั้งให้เป็น สาธารณะ นั่นก็คือ รูปภาพ Slide Shows ที่เราสร้างขึ้นจะโชว์บนเว็บไซต์ www.slide.com ด้วย